Praktisk informasjon:


VARIGHET:

Er du hos oss for første gang varer besøket 45-60 minutter og videre oppfølgingstimer varer 30-45 minutter.

Du vil bli grundig vurdert ift årsakssammenheng til problemstilling og gitt valgmuligheter for behandling og tiltak.

Så langt det går er det dine tiltak etter veiledning her som vil anbefales, trening, hensyn, avlastning etc.


TRENING:

Vi tilbyr treningsmulighet på klinikken som i stor grad er funksjonell trening, dvs ikke bruk av apparater, men bruk av egen kropp i naturlige bevegelsesbaner.

Treningen skal for deg være gjennomførbart mtp tid, den skal være lystbetont og motiverende å drive med. Treningen er tilpasset deg, din alder og fysiske form.


TVERRFAGLIG SAMARBEID:

Din primærbehandler (lege, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, annet) vil involveres med ditt samtykke for at du størst mulig grad skal nå dine mål.

Ingen sensitive opplysninger sendes per mail, og personopplysninger erstattes med initialer og fødselsdata.

En tett kontakt med ditt behandler apparat der det er behov er vesentlig for suksess!

Vår ambisjon er å bidra med det vi har spesialkompetanse på. Den ytterlige konservative behandlingen gjøres best hos henvisende behandler, og vi ønsker derfor å bruke lokal kompetanse når det er mulig.

Du kan være trygg på at pasient ikke blir værende i vårt behandlingssystem om dette ikke er avtalt på forhånd av henvisende part, eller er svært hensiktsmessig faglig sett.

Rapport fra undersøkelsen sendes alltid til henvisende part, samt rutinemessig til pasientens fastlege om dette er hensiktsmessig.ULTRALYD:

Vi benytter ultralyd i diagnostikk og behandling med injeksjoner når det er behov, forsvarlig og du er motivert.

Ultralydutstyret vi bruker er av high-end kvalitet og hjelper med å finne riktig diagnose og riktige tiltak.

Ultralyddiagnostikk er effektivt og rimelig sammelignet med MR og røntgen og kan i mange sammenhenger være et bedre verktøy for å gi deg riktig hjelp.

Ultralydbildene er ikke skadelige og kan vise muskel og skjelett når i ro og under bevegelse som ofte er avgjørende for å stille riktig diagnose.

Ultralydveiledet injeksjoner sikrer presis treff av området samt guider nålen med sikkerhet forbi nerver og blodkar for å minske skade og ubehag.

Vi bruker gode teknikker og tynne nåler for å sikre en best mulig opplevelse av behandlingene.

Vi injiserer kortison i lavest mulig dose, sterilt saltvann og lokalbedøvelse ved behov og et stoff som heter Hyaluronsyre som viser god effekt i ledd med slitasjeforandringer.


Hos oss er du i trygge hender og det er lav terskel for å videresende til bedre egnet undersøkelse eller behandling ved behov.